hazf


hazf
(A.)
[ فﺬﺣ ]
silme, kaldırıp atma.

Osmanli Türkçesİ sözlüğü . 2015.

Look at other dictionaries:

  • HAZF — Parmağıyla taş atma …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • İCAZ-I HAZF — Mânâya halel gelmemek şartı ile ve lâfzî veya aklî karine delâleti ile cümleyi tamamlayanlardan birinin hazfıdır …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • HADÎS-İ MUALLAK — Senedinin yalnız ibtidasından bir veya birkaç ravisi hazf edilmiş olan hadistir. Meselâ: Bir zat kendi şeyhini ve şeyhinin şeyhini zikr etmeksizin onların fevkindeki râvilerden itibaren senedi zikr etse ta likte bulunmuş olur. (Ist. Fık.K …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • HIZF — (Bak: Hazf …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • İCAZ-I HASR — Lafzan hiçbir hazf olmadığı halde, ibârenin mânaca zengin olmasıdır …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • İCAZ-I MAKBUL — Tazammun ve hazf ile olan icaz …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük